Het doel van branddetectie is het beheersbaar houden van brand en het voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand. Onze brandmeldinstallaties zijn volledig ingericht op het tijdig detecteren van brand. Door een optimale risicobeheersing blijft de brand- en de gevolgschade beperkt, waardoor de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

Voor een complete en doeltreffende branddetectie heeft Secure4u alles in huis. Naast losse rookmelders, gasmelders en brandblussers leveren we ook complete sets waarmee de basis voor een goede brandbeveiliging gemakkelijk is gelegd, waarmee je snel en accuraat handmatig een beginnende brand kan blussen of in ieder geval kan beperken.

Naast de branddetectie biedt Secure4u ook vluchtroute producten aan zoals noodverlichting, brandvluchtladders, waarschuwingsstickers en bordjes. 

Brandmeldinstallatie Hertek