Bij het gebruik van https://www.secure4u.nl/ laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die u in het kader van onze dienstverlening actief bij ons opgeeft en gegevens die wij passief verzamelen om onze services te verbeteren.
Wij achten een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens van groot belang. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dat doen en hoe wij deze beveiligen.

Inhoudsopgave
1. Actieve gegevensverzameling
2. Passieve gegevensverzameling
3. Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
4. Cookies
5. Beveiliging
6. Websites van derden
7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
8. Inzage en wijzigen van uw gegevens
9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
10. Contact

1. Actieve gegevensverzameling
1.1. Bestellingen

Op het moment dat u een bestelling bij ons plaatst, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze zijn nodig om de bestelling af te handelen. Derhalve worden deze gegevens (of voor zover noodzakelijk een deel daarvan) ook gedeeld met partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals een payment provider, bezorgdienst of installateur.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor en achternaam
- Adresgegevens
- Locatiegegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- KVKnummer
- BTWnr
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

 1.2. Registratie

Na registratie op onze website bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.

 1.3. Communicatie

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Wij bewaren deze gegevens om de mail of het formulier af te kunnen handelen en u in de toekomst beter en sneller te kunnen helpen. Wij zullen de inhoud niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.

2. Passieve gegevensverzameling

Bij elk bezoek aan onze website houden we gegevens bij zoals browserinformatie, bezoekduur en bezochte pagina’s. Wij houden deze statistieken bij zover dat noodzakelijk is om onze services te kunnen verbeteren. We proberen de gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. De statistieken worden alleen gedeeld met partijen die direct betrokken zijn bij het verbeteren van onze services.

3. Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secure4u verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van aanvullende productgegevens of uitbreidingen
- Het uitvoeren van onze dienstverlening, oplevering van uw installatie.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Cookies

Om een correcte werking van onze website te garanderen en passieve gegevensverzameling mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst zodat de webserver u en uw voorkeuren kan onthouden. Wij maken gebruik van zowel onze eigen functionele cookies en tracking cookies afkomstig van derden.

4.1. Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om te zorgen dat u ingelogd blijft en toegevoegde producten niet uit uw winkelmandje verdwijnen.

4.2. Tracking cookies

Tracking cookies zorgen ervoor dat de webserver uw gebruikssessie onthoudt en wij onze services kunnen verbeteren (verder toegelicht onder 2. Passieve gegevensverzameling). Partijen waarvan cookies worden geplaatst zijn Google, Visual Website Optimizer en AdCalls.

4.3. Uitschakelen cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze en andere websites niet correct meer functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

5. Beveiliging

Bij al deze persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Verder nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Secure4u verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derde partijen die voor ons optreden als verwerker hebben een verwerkingsovereenkomst conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afgesloten.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

8. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of andere vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Specifiek wijzen wij u op het feit dat u recht heeft op inzage, wijziging en of verwijdering (indien noodzakelijk en wettelijk toegestaan) van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met ons.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Secure4u wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secure4u bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of zolang u tot onze doelgroep behoort.

10. Contact

Secure4u v.o.f.
Achterweg 10a
4521 CA Biervliet
Nederland

Tel. 0115-551000
@: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.